تامین اعتبار واحدی در قانون افزایش تولید مسکن توسط بانک مرکزی

عنوان 20- وی حمایت از توسعه و تولید مسکن در کشور در قالب برنامه ملی استقلال مسکن را بدون مشارکت و حمایت نظام بانکی غیرممکن دانست و افزود: هدف بانک مرکزی ایران حمایت از مسکن مهر است. اقشار مختلف مردم و حمایت از طرح اقدام وی قراردادی برای تامین مالی بیش از 6300 واحد مسکونی در قالب این پروژه منعقد کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک در سال گذشته به منظور کمک به ارتقای سهم برجسته خود در تامین مالی بخش مسکن این کشور، علاوه بر ارائه فرصت های مختلف در حوزه مسکن شهری و روستایی قرارداد سرمایه گذاری برای 6384 واحد مسکونی بسته شد و در قالب طرح ساخت مسکن دولتی سهم بزرگ خود را در تامین مالی بخش مسکن افزایش داد.

سیفی تصریح کرد: سال گذشته در قالب این طرح، قرارداد 2134 واحد مسکونی خودگردان شهری و 4250 واحد در حوزه مسکن سال 99 توسط بانک مرکزی منعقد شد و روند انعقاد قرارداد و تامین مالی مسکن هموطنان در قالب طرح اقدام ملی است، منزل همچنان مراحل قانونی و اداری و تکمیل پرونده ها را طی می کند.

وی همچنین به حمایت بانک مرکزی از اجرای این طرح در اکثر استان های کشور از جمله همدان، اردبیل، چهارمحال، بختیاری و مناطق مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ایران. علاوه بر کمک های انجام شده در قالب این طرح، طی سال گذشته در تمامی استان های کشور بیش از 30 هزار فقره مسکن روستایی یارانه ای به مبلغ حدود 34 هزار ریال اعطا شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال گذشته برای ادامه حمایت از مستاجران، وام مسکن مسکن را در دستورالعمل کاری خود پرداخت کرده است به طوری که در این مدت بیش از 50 هزار و 600 فقره تسهیلات سپرده مسکن با مجموعا 28 هزار و 577 میلیارد ریال هزینه کرد و نقش خود را در تقویت حمایت مردم شریف ایران در بخش مسکن ایفا کرد.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما